PromptLayer

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

PromptLayer to platforma, która umożliwia użytkownikom śledzenie i zarządzanie procesem tworzenia treści GPT prompt. Działa jako pośrednik między kodem a biblioteką python OpenAI, rejestrując wszystkie żądania API OpenAI i dając użytkownikom możliwość przeglądania historii swoich żądań w panelu sterowania PromptLayer. Aby korzystać z PromptLayer, użytkownicy muszą utworzyć konto i wygenerować klucz API. Następnie można zainstalować PromptLayer za pomocą polecenia pip i używać go wraz z interfejsami API OpenAI, dodając dodatkowy argument pl_tags, umożliwiający śledzenie i grupowanie żądań w panelu sterowania. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi promptami i mogą łatwo monitorować ich historię oraz efektywnie zarządzać procesem tworzenia treści.