ReadEasy.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie Read Easy.ai zostało zaprojektowane w celu ułatwienia czytania i zrozumienia tekstu osobom o niskich umiejętnościach czytania i pisania. Uproszcza ono tekst i oferuje wsparcie dla wielu języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, holenderskiego i portugalskiego. Narzędzie jest dostępne jako interfejs programowania aplikacji (API) i jest kompatybilne z szerokim zakresem popularnych platform i technologii, takich jak React, React Native, Swift, Vue.js, WordPress i niestandardowe rozwiązania programistyczne. Jako redaktor możesz używać Read Easy do sprawdzenia, czy twój tekst jest wystarczająco prosty dla osób z dysfunkcją czytania. Otrzymujesz również informacje zwrotne dotyczące słów lub zdań, które musisz zmienić oraz wyjaśnienia, dlaczego są one zbyt trudne.