Reply.io

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Reply.io’s Sales Email Assistant to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga użytkownikom w tworzeniu e-maili zupełnie podobnych do tych pisanych przez człowieka w kilka sekund. Działa dzięki technologii GPT-3 i umożliwia generowanie e-maili pierwszego kontaktu, automatycznych przypomnień AI oraz natychmiastowe wysyłanie wiadomości. Narzędzie oferuje także sprawdzanie jakości e-maili, co pomaga użytkownikom poprawić treść wiadomości i zwiększyć liczbę otworzeń oraz odpowiedzi. Dodatkowo, narzędzie posiada algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję, który sortuje przychodzące odpowiedzi i identyfikuje ciepłe możliwości.