RhetorAI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

RhetorAI to narzędzie do przeprowadzania wywiadów z użytkownikami napędzane sztuczną inteligencją, które automatyzuje proces zbierania opinii i spostrzeżeń klientów. Pomaga założycielom szybko osiągnąć dopasowanie produktu do rynku, dostarczając wywiady 24/7, podsumowując wnioski, zadając ekspertom pytania uzupełniające oraz przechowując wszystkie transkrypcje. Może być stosowane do testowania wrażliwości na cenę, zrozumienia głównych korzyści, oceny przywiązania użytkowników do produktu, znalezienia wzrostu generowanego przez rekomendacje, priorytetyzacji funkcji, uzyskiwania opinii na temat projektowania i wiele więcej.