Runpod

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

RunPod to platforma obliczeniowa w chmurze, która umożliwia użytkownikom dostęp do instancji GPU, bezserwerowych GPU, punktów końcowych AI oraz darmowej przepustowości. Pozwala użytkownikom na wdrażanie instancji GPU opartych na kontenerach i płacenie za obliczenia na serwerze GPU za sekundę. W skład platformy wchodzą także funkcje takie jak Cloud Sync, CLI/GraphQL API, OnDemand/Spot GPU, porty SSH/TCP/HTTP oraz trwałe wolumeny. RunPod zapewnia bezpieczną i społecznościową chmurę, która umożliwia niskokosztowy i niezawodny dostęp do zasobów obliczeniowych.