SimpleMail

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

SimpleMail to narzędzie do pisania e-maili zasilane sztuczną inteligencją, które usprawnia proces tworzenia wiadomości i oszczędza cenny czas. W ciągu kilku sekund potrafi tworzyć bezbłędne e-maile, podsumowywać długie wiadomości w zwięzłe notatki oraz dostarczać opcje pozytywnych, negatywnych i neutralnych odpowiedzi na e-maile. Integracja z Gmail umożliwia korzystanie z funkcji takich jak podsumowywanie e-maili i eliminowanie barier językowych. Obecnie jest dostępny w ramach otwartej bety i można go bezpłatnie użytkować.