SmartBids.ai

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

SmartBids oferuje zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i rozwiązania automatyzujące, które mają na celu pomóc agentom nieruchomości oraz agencjom pośrednictwa maksymalizować wskaźnik konwersji i zwiększać swoje przychody. Model oceny automatycznej wartościowanie (AVM) SmartBids zapewnia dokładne strategie wyceny z medianową dokładnością wynoszącą 96%, natomiast jego pisarz opisów ofert, ulepszacz zdjęć i inne narzędzia pomagają poprawić jakość ofert i przyciągnąć więcej kupujących. Ponadto, SmartBids oferuje analizę scenariuszy stóp procentowych, monitorowanie rynku i analizę nastrojów oraz inne narzędzia, które pomagają agentom nieruchomości być krok przed konkurencją. SmartBids udostępnia 7-dniową bezpłatną wersję próbną, aby agenci mogli doświadczyć korzyści wynikających z ich produktu.