Stable Attribution

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Stable Attribution to narzędzie, które umożliwia osobom identyfikację twórców obrazów użytych do szkolenia sztucznej inteligencji. Działa poprzez przesłanie obrazu wygenerowanego przez Stabilne Dyfuzje i identyfikuje ludzkie źródła tych obrazów oraz osoby, które je stworzyły. Ponadto, umożliwia użytkownikom udostępnienie linku do tego twórcy, jeśli jest znany. Dzięki temu narzędziu możliwe jest wskazanie oryginalnych twórców obrazów, które zostały wykorzystane w szkoleniu sztucznej inteligencji, co pozwala na przypisanie odpowiednich zasług i uznania dla nich. Wzmacnia to wartość twórczą oraz zachęca do szanowania pracy artystów i autorów, którzy zaangażowali się w stworzenie tych obrazów.