TLDR YouTube

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Narzędzie beta TL;DR na YouTube umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe streszczenie filmu na YouTube. Wykorzystuje zaawansowany algorytm podsumowujący tekst, generując krótkie streszczenie filmu, które jest następnie wyświetlane obok filmu na stronie użytkownika. Narzędzie to pozwala również użytkownikom śledzić proces podsumowywania i dokonywać ewentualnych dostosowań w streszczeniu, jeśli jest to konieczne.