Trudo

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

To narzędzie zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika do treningu, testowania i wdrażania modeli OpenAI przy użyciu plików CSV. Użytkownicy mogą wybrać jeden z czterech modeli OpenAI i zobaczyć ceny przed dostrojeniem, a następnie po prostu kliknąć „Start”, aby rozpocząć proces dostrojenia. Po zakończeniu procesu użytkownicy mogą testować i udostępniać swoje modele za pomocą linku.