UBIAI

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Potężna platforma adnotacyjna UBIAI zapewnia szybki i efektywny sposób oznaczania danych, szkolenia i wdrożenia niestandardowych modeli NLP. Oferuje narzędzie do adnotacji OCR, które umożliwia skuteczne i wysokiej jakości oznaczanie danych, współpracę zespołową, modelowe wspomaganie adnotacji, klasyfikację dokumentów, ekstrakcję jednostek nazwanych, wielojęzyczną adnotację oraz narzędzie adnotacji OCR. UBIAI umożliwia skrócenie cyklu życia rozwoju NLP dla klientów o 50-80%, a także obniżenie kosztów testowania i walidacji niestandardowych modeli NLP o 5-krotnie, oraz zmniejszenie potrzeby ręcznych adnotacji o 12-krotnie. Platforma ta radzi sobie również z złożonością adnotacji, odblokowując dane zeskanowanych obrazów i dokumentów PDF. Dodatkowo, funkcja automatycznego oznaczania UBIAI pozwala klientom przyspieszyć realizację ich projektów NLP, a funkcja pre-adnotacji pozwala klientom rozpocząć swój projekt adnotacji bez marnowania czasu. Wreszcie, UBIAI pozwala klientom generować dane szkoleniowe i eksportować modele w wielu formatach, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb związanych z NLP.