Upheal

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Upheal to platforma oparta na sztucznej inteligencji, stworzona w celu pomocy specjalistom w dziedzinie zdrowia psychicznego. Oferuje automatyczne notatki, wideorozmowy oraz analizy. Rejestruje sesje, tworzy transkrypty oraz wykorzystuje modele sztucznej inteligencji do tworzenia notatek postępu oraz wniosków. Zapewnia również bezpieczne wideokonferencje, prowadzenie zgody oraz transkrypcję mowy na tekst, aby ułatwić proces dla klinicystów. Platforma ta przestrzega wytycznych HIPAA i RODO dotyczących ochrony danych, a terapeuci, którzy uczestniczą w programie Early Access, mogą z niej korzystać bezpłatnie.