User Evaluation

Sztuczna Inteligencja - Narzędzia AI

Ocena użytkownika to produkt zasilany sztuczną inteligencją, który pomaga klientom odkryć wnioski z rozmów z klientami. Posiada zaawansowane funkcje, takie jak chat oparty na sztucznej inteligencji, generowanie wniosków przy użyciu AI, raportowanie badań, prezentacje, generowanie wizualizacji danych, dokładne transkrypcje i integrację z ponad 100 aplikacjami. Pomaga klientom zrozumieć, co działa dla ich klientów, a co nie, oraz pomaga im wizualizować trendy i lepiej rozumieć rozmowy z klientami.