Jak w prosty sposób dodać własny kod w WordPress?

Jak w prosty sposób dodać własny kod w WordPress?

Niestandardowe fragmenty kodu to małe fragmenty kodu, które można dodać do witryny WordPress, aby zmienić jej wygląd lub funkcjonalność. Są one również przydatne do dodawania funkcji, które nie są dostępne w motywie lub wtyczkach zmiana. Możesz na przykład użyć niestandardowych fragmentów kodu, aby zmienić kolor tła witryny, dodać nowy obszar widżetów, utworzyć formularz kontaktowy itp....