Prompt do Midjourney – Prehistoryczny rysunek

Prompt do Midjourney – Prehistoryczny rysunek

Gotowy prompt do generowania obrazów w stylu sztuki prehistorycznej pozwala na łatwe i szybkie tworzenie wspaniałych obrazów, które wyglądają jak autentyczne dzieła sztuki prehistorycznej. Prompt: Prehistoric Drawing, [OPIS SCENY]. In style of Lascaux Cave Drawings, Altamira Cave Drawings, Chauvet Cave Drawings, Bhimbetka Cave Paintings, Gobustan Rock Art. --ar 16:9 --v 5 --q 2 Przykład: Prehistoric...